Zdarzenia

Karty zdarzeń, zwanych również eventami i przeszkadzajkami, zawierają losowo wprowadzane do gry w trakcie jej trwania zmiany w regułach gry mające na celu jej urozmaicenie. Zdarzenia, pomimo (a może z powodu?) znacznego wpływu na rozgrywkę są traktowane jako zupełnie opcjonalne rozszerzenie podstawowych reguł.

Zasady działania

Na początku gry Mannitou wybiera takie karty zdarzeń, jakie ma akurat ochotę wprowadzić. W celu ułatwienia mu wyboru autorzy wprowadzili klasyfikację kart (patrz poniżej), jednak nie jest szczególnym wypaczeniem dobieranie ich bez zwracania nań szczególnej uwagi. Niektórzy uważają nawet, że Mannitou nie powinien informować graczy, jakie karty wybrał.

Karty są domyślnie wyciągane po jednej każdego ranka i wprowadzane do reguł wedle zasad na nich częściowo opisanych. Należy przy tym pamiętać, że niektóre karty są utrzymywane w tajemnicy przed graczami. Wówczas fabuła zdarzenia zastępowana jest magiczną formułą
Macie wrażenie, że coś wisi w powietrzu, ale najwyraźniej nic specjalnego się nie dzieje.

Karty wykorzystane nie powinny natychmiast trafiać z powrotem do talii, z której karty się wyciąga. W razie bardzo nieprawdopodobnego scenariusza zużycia wszystkich kart nieużytych należy je jednak przetasować i użyć ich ponownie.

Kategorie zdarzeń

Klasa odbalansowania

  • Zdarzenia meta nie działają bezpośrednio na reguły; ich działanie dotyka jednak inne karty, zatem czasami mogą pośrednio wywołać zmiany w sytuacji w grze.
  • Klasa I obejmuje zdarzenia o minimalnym wpływie na grę.
  • Klasa II obejmuje zdarzenia, które zmieniają sytuację w grze, jednak nie w dramatyczny sposób.
  • Klasa III obejmuje zdarzenia o znacznym wpływie na grę. Gracze grający dla wygranej mogą być nimi mocno podirytowani.
  • Klasa IIII zawiera zdarzenia mogące zachwiać balansem gry w bezprecedensowy sposób. Zdecydowanie nie poleca się gry z nimi osobom niewyposażonym w poczucie humoru autorów.

Tajność

Zdarzenia tajne są tajne, a nietajne - nie, chyba że zdarzenie zawiera reguły umożliwiające odtajnienie zdarzenia w szczególnych warunkach.

Zewnętrzność

Zdarzenia zewnętrzne działają w sposób w pewnym stopniu oddzielony od normalnych reguł gry, mogą one na przykład wymuszać na graczach wypowiadanie się w określony sposób. Zdarzenia półzewnętrzne mogą tymczasowo wprowadzić bardzo nietypowe reguły, które jednak są w pewnym sensie normalne.

Dobieranie talii

Początkowo jedynym podziałem zdarzeń miał być podział na klasy odbalansowania. Wówczas proponowanym początkowo rozkładem zdarzeń miała sterować następująca tabela:

Klasa Ilość
I 60%
II 35%
III 5%
IIII 0%

Tabela ta jednak zapewne ulegnie pewnym zmianom, ze względu na m.in. następujące zaobserwowane zjawiska:

  • Wyróżnienie klasy meta. Zdarzenia działające na innych zdarzeniach po prostu nie kwalifikowały się do żadnej z wyżej wymienionych klas.
  • Opór niektórych graczy wobec zdarzeń zewnętrznych. Aczkolwiek wykryty dosyć szybko, nie został przewidziany podczas tworzenia klasyfikacji.

Lista opisanych zdarzeń

Meta

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IIII

Nieklasyfikowane

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.