Ufole

Ufole to najbardziej znana opcjonalna frakcja w grze. Celem ufoli jest posiadanie jakiegoś posążka podczas trzech, niekoniecznie kolejnych, działań frakcyjnych w nocy (tak, przynajmniej jeden ufol musi być przytomny, by nadać sygnał), a następnie posiadanie podczas nich prawdziwego posążka.

Cechy szczególne

Generalnie ufole nie posiadają cech szczególnych. W razie gry z "Duchem" nie zna on ich jednak na początku gry, dopóki reguły jego postaci nie zdecydują inaczej.

Działania

Ufole, jeśli nie mają posążka, próbują dokonać kradzieży na jednej wybranej osobie.

Jeśli ufole mają (ew. zdobyły) posążek danej tury, dokonują tzw. nadania sygnału. Dokonanie tej czynności 3 razy w ciągu gry i posiadanie prawdziwego posążka na końcu, co nie jest oczywiste, gwarantuje ufolom wygraną. Każdej nocy ufole decydują, kto będzie trzymać posążek.

Interakcje nietypowe

Podkreślmy, co ufole mogą robić z fałszywym posążkiem. Mogą nadawać nim sygnały, ale z nim nie odlecą, więc szukają prawdziwego.
W sytuacji, kiedy ufole mogą mieć fałszywy posążek, tajnie go rozpoznają, po czym ewentualnie próbują znaleźć osobę z prawdziwym posążkiem celem podmienienia go. Reszta graczy nie jest informowana, jaki posążek mają ufole i czy próbują go podmieniać. Oprócz Detektora wszystkie postaci kradnące nie działają. Ufole mogą posiadać kilka posążków naraz.

Postaci

Historia, warianty, cechy szczególne

  • W SK3 Ufole nie potrzebują posążka do odlecenia, skutkiem czego mogą wygrać nie kończąc gry. Narusza to co prawda zasadę jednego zwycięzcy, ale jest faktycznym zapisem w księdze.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.