Typowanie

Typowanie jest to poprzedzające niektóre głosowania określanie, na kogo będzie się głosowało.

W K12 typowanie dotyczy głównie głosowania ws. przeszukiwania: gracze luźno sugerują osoby, które chcieliby przeszukać, przy czym z reguły jeden gracz nie sugeruje więcej osób, niż można przeszukać. Gracz może wycofać swój typ. Najczęściej maksymalną liczbą osób typowanych jest dwukrotność liczby osób przeszukiwanych; gdy zostanie ona przekroczona, gracze muszą wycofać niektóre kandydatury.

Inaczej sprawa wygląda w SK3, gdzie każdy gracz musi typować osoby do przeszukania w maksymalnej możliwej liczbie, jednak typy te nie mają nic wspólnego z głosowaniem. Za pewien rodzaj typowania można uznać również dobrowolne zgłaszanie się do roli przewodniczącego.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.