Tropiciel

- Moje pa…, erm, antyblade zmysły wyczuwają obecnosć Mannitou!
- Zamknij się, Tobey!

z dialogów Mannitou

obrazek
Tropiciel
Frakcja: Indianie
Właściwości: Śledzi kogoś, czatując na posążek
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Psuje metagrę

Tropiciel to postać z plemienia Indian.

Działania i inne cechy szczególne

Tropiciel co noc wybiera sobie osobę śledzoną. Jeżeli osoba ta przejmie posążek w nocy, to natychmiastowo zostaje on przejęty przez tropiciela.

Fabuła

Tropiciel - Wychowany przez psy? Nie, przez krety i albatrosa, jakkolwiek idiotycznie by to brzmiało. W każdym razie potrafi wywęszyć białą twarz zza horyzontu, to jest, w świecie broni palnej, z bezpiecznej odległości. NIUCH!

Warianty i ciekawostki

  • W ktulu krakowskim tropiciel budzi się zaraz po szeryfie. Narusza to jednak spójność sekwencyjną frakcji. W związku z tym osobom decydującym się na tropiciela autor poleca, aby tropiciel budził się razem z innymi Indianami, a w zamian za to śledził wybraną osobę także następnej nocy, do wybrania kolejnej.
  • W SK3 tropiciel zachowuje się jak Lornecie Oko.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.