Team Fronkensztejn

Team Fronkensztejn to opcjonalna frakcja drużynowa, której celem jest stworzenie terroryzującej miasto armii golemów, tzn. ożywionych trupów.

Dokładna definicja celu

Cel TF uznaje się za wypełniony, gdy:

  • TF posiada posążek.
  • Liczba golemów jest większa od dwóch.
  • Liczba golemów jest większa od liczebności żywych członków każdej frakcji (oprócz TF).

Działania

Na początku, jeżeli TF posiada posążek i/lub co najmniej trzy golemy, może przekształcić w golemy napromieniowane niezniszczone trupy. W razie spełnienia obu warunków TF może dokonać dwóch przekształceń.
Następnie, jeśli TF nie posiada posążka, dokonuje próby kradzieży na jednej osobie.
Następnie TF rzuca na jakąś (żywą) osobę uran.
Następnie TF wybiera członka frakcji, który wyda rozkazy golemom. Pozostali członkowie frakcji zasypiają.

Zarządzanie golemami

Po obudzeniu golemów zarządzający oddelegowuje je do różnych robót (przy czym konkretnie, tj. ze wskazaniem golemów do każdego działania). Golemy mogą zostać wysłane:

  • Aby kogoś okraść (potrzebne 2 golemy na okradaną osobę).
  • Aby kogoś zabić (potrzebne 4 golemy na zabijaną osobę).
  • Aby poznać czyjąś frakcję (potrzebne 3 golemy na rozpoznawaną osobę).
  • Aby komuś zdemolować obejście i doprowadzić go do niedyspozycji następnego dnia (potrzebny 1 golem na osobę).

W razie, gdy rozkaz zarządcy doprowadził jakiegoś golema do przebudzenia, wszystkie pozostałe golemy są traktowane jako użyte tej nocy.
Informacje o postaciach TF otrzymuje w następnej turze. Ewentualny posążek natomiast trafia do rąk zarządcy.

Postaci

Historia, warianty, cechy szczególne

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.