Szum

Okazjonalnie Mannitou może potrzebować wykonania jakiejś problematycznej czynności (np. pokazanie szamanowi postaci bez użycia notesu). Wówczas może zażądać od graczy szumu, to jest zdrowo ograniczonego hałasu. Szum to najczęściej różne średnio sensowne piosenki w połączeniu z idiotycznymi w normalnej sytuacji odgłosami (udawaniem zwierząt, spadających lodówek itp.). Znany jest przypadek Mannitou używającego programu komputerowego losowo odtwarzającego różne zniekształcone efekty dźwiękowe.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.