Szpieg

- Przynajmniej tym razem się nie przebiera i nie zaprasza brytyjskich firm filmowych…
z dialogów Mannitou

obrazek
Szpieg
Frakcja: Chińczycy
Właściwości: Co noc sprawdza 2 osoby na posiadanie posążka
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Szpieg to postać z frakcji Chińczyków.

Działania i inne cechy szczególne

Szpieg nie budzi się z innymi Chińczykami i nie zna ich, a oni nie znają jego.

Szpieg każdej nocy wskazuje dwie osoby i dowiaduje się oddzielnie dla każdej z nich oddzielnie, czy mają posążek i czy to fałszywka. Informacja ta jest przekazywana przez Mannitou pozostałym Chińczykom.

Fabuła

Szpieg - Zdecydowanie nie Chińczyk, podobno dawniej pracował dla Francuzów. Uwielbia niepostrzeżenie przeszukiwać dokumenty, kieszenie, torby… Skutki swoich badań wysyła do głownego trzonu ekipy przez… Chiny, co gwarantuje bezpieczeństwo, ale.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.