Jak dołączyć? / Applying

Dla użytkowników polskojęzycznych

Strona o Cooloo została zarzucona i nie przyjmuje nowych użytkowników. Jeśli chcesz coś zrobić z jej treścią, sklonuj ją zgodnie z licencją w stopce.

To English language users

Cooloo Site has been abandoned and does not seek new users. If you want to do something with its content, clone it according to license in the footer.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.