Stopień rewolowania

Stopień rewolowania to przypisana do gracza liczba. Liczba ta ma znaczenie podczas pojedynku: walka dwóch graczy o różnym stopniu rewolowania kończy się przegraną tego o niższym stopniu rewolowania niezależnie od głosów innych graczy.

Pojęcie to zostało wprowadzone przez autorów strony w celu uniknięcia skomplikowanych opisów przewag różnych postaci nad innymi podczas pojedynków. Zatem jak nietrudno się domyśleć, początkowy stopień rewolowania jest przypisany do postaci gracza, a domyślnie wynosi zero. Wiele ksiąg o mniejszym zbiorze postaci obywa się bez stopni rewolowania za pomocą opisów.

Przedstawienie stopnia rewolowania jako liczby umożliwia proste opisy zmiany tej liczby, co jest jak najbardziej wskazane.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.