Stany

nie mylić z artykułem: "stan"

Na skutek bycia taką, a nie inną postacią, bądź też na skutek działań innych, każda osoba może posiadać blizej nieokreśloną liczbę tymczasowych lub stałych stanów. Strona ta je zwięźle omawia.

W praktyce informacje te będą powielane na stronach dotyczących przyczyn stanów, jednak oddzielne wynotowanie przynajmniej części z nich może być przydatne np. dla programistów i formalistów.

Stany pośmiertne

 • Trup: Stan wyjątkowo częsty. Trupy generalnie nic nie robią (nie mówią, nie używają umiejętności, nie głosują…). Jeśli nie obowiązuje bardziej formalny trup, trupy mogą obserwować całą rozgrywkę, skoro i tak nic im to nie pomoże.
 • Zużyty trup: Trup, który z punktu widzenia fabuły stracił ciało (np. został zjedzony przez wilkołaki). Z punktu widzenia trupa oznacza to tyle, że nie może zostać wskrzeszony, więc nawet jeśli obowiązuje bardziej formalny trup, to zużyte trupy mogą obserwować całą rozgrywkę.
 • Golem: Trup o ciele wykorzystanym przez Team Fronkensztejn, zatem z bardzo ograniczoną wolą.

Stany związane z pojedynkami

 • Niezerowy stopień rewolowania: Osoba ma "rangową" przewagę (ale być może ujemną) nad innymi podczas pojedynków.
 • Ekstra głosy ujemne/dodatnie: Osoba ma kilka dodatkowych głosów za lub przeciw sobie podczas pojedynków. Ten stan jest zdeprecjonowany.

Stany związane z tymczasowym niedziałaniem

 • Upicie/zajęcie w nocy: Osoba danej nocy nie działa. Może jednak zostać zabita, otruta, okradziona itp., chyba że np. jest jednocześnie chroniona. Jeżeli osoba upita ma posążek, nie może go oddać np. innemu członkowi frakcji.
 • Kac: Osoba z kacem nie może wyzywać na pojedynki, ujawnić się ani używać przedmiotów.
 • Niedyspozycja: Osoba w danym okresie czasu nie podejmuje żadnych działań (nie głosuje, nie wyzywa na pojedynki, nic nie mówi). Z drugiej strony obowiązuje ją szczególna ochrona; nie można wyzwać jej na pojedynek, przesłuchiwać ani wieszać - można ją tylko przeszukiwać.
 • Urlop: Osoba podczas urlopu nie działa, jakby była niedysponowana, ale dodatkowo nie można jej zupełnie nic zrobić (gdyż jest poza miastem).

Inne stany

 • Otrucie: Osoba otruta ginie po zależnym od trucizny okresie czasu.
 • Ochrona: Osoba chroniona nie może zostać zabita, okradziona, otruta itd.
 • Zakaz działania na szkodę: Stan zawiera jako dodatkową zmienną niezerowy zbiór osób, w wypadku których zakazane jest działanie na szkodę.
 • ŚŒledzenie: Osoba śledzona w razie przejęcia (nie: posiadania) posążka traci go na rzecz osoby śledzącej. Jeśli osoba jest śledzona przez więcej niż jedną osobę, posążek trafia do osoby, w wypadku której fabularne uzasadnienie śledzenia wydaje się mocniejsze; jeśli nie rozwiązuje to problemu, posążek trafi do pierwszej osoby, która deklarowała śledzenie śledzonego.
 • Pilnowanie sekcyjne: W razie śmierci danej osoby jako posiadacza posążka posążek jest przejmowany przez osobę pilnującą. W razie istnienia kilku takich osób posążek zostaje przejęty przez pierwszego pilnującego, który zaczął pilnowanie.
 • Phishowanie: To, czy osoba phishowana bądź któryś z jej sąsiadów ma posążek, jest jawne dla osoby phishującej.
 • Chciwość: Osoba chciwa nie może oddać z własnej woli posążka komuś innemu.
 • Sabotowanie: Osoba sabotowana nie może użyć swojej umiejętności, a jeżeli jest pierwotnym przywódcą frakcji, to frakcja nie może wykonywać działań zbiorczych.
 • Napromieniowanie: Osoba napromieniowana w razie śmierci może zostać wykorzystana przez Team Fronkensztejn i przekształcona w Golema.
 • Uranizacja: Obudzenie się w nocy jednocześnie 3 uranizowanych graczy powoduje ich śmierć ze zniszczeniem ciała.
 • Alergia: Dana osoba ginie ze zniszczeniem ciała, jeśli trafi na prawdziwy posążek.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.