Sprzątaczka

Jest rzeczą znamienną, że na Dzikim Zachodzie nikt nie zauważy działania sprzątaczki. Do domu piasek albo i tak nie wwiewa, albo i tak wwiewa.
z dialogów Mannitou

obrazek
Sprzątaczka
Frakcja: Murzyni
Właściwości: Co noc sprawdza pewną ilość osó na posiadanie posążka
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Sprzątaczka to postać należąca do Murzynów.

Działania i inne cechy szczególne

Sprzątaczka co noc dowiaduje się, czy w pewnym określonym przez nią zbiorze osób znajduje się posążek. Liczebność zbioru jest równa liczbie żywych osób w mieście podzielonej przez 10, zaokrąglonej do góry i powiększonej o 1. Innymi słowy: do 10 żywych - 2 osoby do sprawdzenia, do 20 - 3 itp.

Fabuła

Sprzątaczka - Dzięki użyciu popularnego mopa marki Mop, chustki marki Chustka i opakowania na pomidory wypełnionego jajkami czekoladowymi podczas sprzątania nie wyróżnia się niczym wśród obywatelek miasta. No cóż, chyba że ktoś jeszcze dostrzega ultrafioletowe odbarwienia na mopie pojawiające się w świetle gwiazd w razie jego bliskiego kontaktu ze złotem.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.