Sąd objazdowy

Wysoki Sądzie, to ja jestem sędzią!
z dialogów szulera

obrazek
Sąd objazdowy
Tajny? Nie
Opis: Pojedynki w sądzie prowadzące do pytań
Oznaczenia: Zdarzenie czasowe

Sąd objazdowy to zdarzenie nieokreślonej klasy.

Dokładny opis działania

Pojedynki zostają zastąpione pojedynkami w sądzie o dwukrotnie większej maksymalnej liczebności. Jeżeli sędzia nie żyje bądź jest nieujawniony, można odrzucać pojedynki. Jest dodatkowa okazja dla sędziego, by się ujawnić krótko po przeczytaniu tego zdarzenia. Jeżeli sędzia jest ujawniony lub nie brał udziału w grze, nie wolno odmówić wyzwania na pojedynek w sądzie. Pytanie musi być dokładnie sprecyzowane, jeżeli nie jest wystarczająco zrozumiałe, należy poprosić o doprecyzowanie o co chodzi. Pytanie musi być zdaniem pojedynczym, na które można odpowiedzieć "tak", "nie", albo "nic mi o tym nie wiadomo"="nie wiem". Za pytania złośliwe lub spoza gry jest kara utraty pytania (Mannitou jest jak zwykle sędzią w tych sprawach).

Fabuła

Do miasteczka przyjechał sąd obwoźny. W końcu w państwie brakuje pieniędzy na sądy o stałym adresie. Sprawy w sądzie kumulują się przez cały rok, aż do dnia w którym przyjedzie sąd. Wówczas sąd może przyjąć pewną liczbę spraw i je rozstrzygnąć. Jako ława przysięgłych wybrana została, o zgrozo, cała rada miejska. Osoba, która przegra rozprawę w sądzie wydaje się ludziom podejrzana i musi odpowiedzieć zgodnie z prawdą na zadane w sądzie pytanie pod groźbą powieszenia. Od rozprawy można się wykręcić jeśli sędzia jest nieujawniony lub martwy.

Warianty i ciekawostki

  1. Jeżeli wolicie wymyślanie bardziej wymagających pytań, usuńcie obowiązek zdań pojedynczych.
  2. Jeżeli uważacie, że niemiastowi będą się szybko wyzywać, by wyczerpać wszystkie pytania ustawcie limit udziału w pojedynku do 1 na osobę. Oznacza to, że każdy będzie mógł tylko raz wyzwać i/lub zostać wyzwanym.
  3. Jeżeli uważacie, że pojedynki są nieprzydatne, to usuńcie obowiązek odpowiedzi tak/nie/nie wiem, ale bądźcie świadomi, że to podwyższy kategorię przeszkadzajki o 1.
  4. Pytania, które opierają się o fabułę są niezalecane, ale dozwolone.
  5. Autorzy zalecają w argumentacji pojedynkowej dodawania, jakie pytanie się zada przegranemu. (Nie trzeba oczywiście spełniać obietnicy, chodzi o przekonanie.)
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.