Rosół Zasłony

Spróbowałbym poagitować na waszą korzyść, ale ten gość od zupy musi odejść!
sprzedawca objazdowy nt. poparcia dla Bandian

obrazek
Rosół Zasłony
Frakcja: Bandianie
Właściwości: Co noc śledzi kogoś, zabijając konkurentów
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Rosół Zasłony jest postacią z grupy Bandian.

Działania i inne cechy szczególne

Rosół Zasłony co noc zasłania na dobę jedną osobę. Osoba zasłonięta w razie zdobycia posążka traci go na rzecz Rosołu. Poza tym próba okradnięcia lub zabicia tej osoby kończy się śmiercią gracza kradnącego lub, w wypadku działania całej frakcji, jej przywódcy.

Fabuła

Rosół Zasłony - Wyjątkowo tajemniczy osobnik. Wiadomo o nim dwie rzeczy: prowadzi wypożyczalnię zasłon lustrzanych, ostatnio wzbogaconych o klej, i gotuje wybitnie niejadalny rosolnik, która to nazwa jest jednak tak długa, że koledzy zwracają się do niego per Rosół.

Warianty i ciekawostki

  • Początkowo Rosół Zasłony mógł dodatkowo raz w ciągu gry wysłać pewnej osobie za słony rosół. Osoba ta następnego dnia traci liczbę głosów równą zmiennej BD w razie głosowania związanego z pojedynkiem. W razie takiego pojedynku fakt użycia rosołu staje się jawny przed głosowaniem.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.