Przewodniczący rady

Przewodniczący rady to modyfikacja gry będąca głównym elementem SK3 i jednocześnie nazwa dodatkowej funkcji gracza przezeń wprowadzoną. Chwilowo (i być może nie tylko) nie jest polecana przez autorów.

Z uwagi na rozwój samego SK3 przewodniczący rozwijał się razem ze zmianami w całym wariancie. W związku ze znacznymi zmianami artykuł jest podzielony na (na razie) dwie sekcje opisujące jego wersje w pamiętanym pierwotnym wariancie SK3 i posiadanej rozwiniętej wersji. W pierwotnym SK3 przewodniczący jest zalecany dla dużej liczby graczy; w SK3+ jest obowiązkowym elementem gry.

Przewodniczący wg pierwotnego SK3

Jeden z graczy jest przewodniczącym rady. Przewodniczący rady na pierwszy dzień jest wybierany spośród graczy pierwszego ranka, chyba, że gra toczy się z zerowym dniem, który perfekcyjnie się do tego nadaje. Przewodniczący rady na następne dni jest generalnie wybierany wieczorem.

Właściwości

 • Normalnie przewodniczącego wybiera się wieczorem dnia poprzedniego, z wyjątkiem dnia pierwszego, gdy wybiera się go rano.
 • Jeśli nie żyje jawny burmistrz, przewodniczący ma decydujący głos w razie remisu.
 • Jeżeli przewodniczący ginie za dnia, jego wybór następuje natychmiast.
 • Jeżeli przewodniczący ginie nocą, jego wybór następuje rano.
 • Przewodniczący może uciszać innych wg swojej woli. Ma za zadanie zaprowadzać ład w dyskusji.

Warianty

Nie jest jasne, czy głosowanie w sprawie wyboru przewodniczącego miało być zupełnie jawne, czy toczyć się wg normalnej procedury, czy też być tajne. Dosyć pewne jest za to, że podczas głosowania na niego nie można się wstrzymywać.

Nie są pewne następujące cechy przewodniczącego w ówczesnej wersji (zapewne rozważano kilka wariantów):

 • Przewodniczący nie może być przeszukany.
 • Przewodniczący nie może wyzywać na pojedynki i przysługuje mu prawo odmowy niezależnie od życia szeryfa.
 • Jeżeli ujawni się burmistrz, jest on przewodniczącym rady aż do śmierci (i nie można go odwołać).
 • Przewodniczącego można odwołać, jeżeli wiele osób wyrazi swoje niezadowolenie (urządzić głosowanie o odwołanie) i po odwołaniu wybrać nowego.

Przewodniczący wg posiadanego SK3

Przewodniczący prowadzi teraz cały dzień, w tym głosowania dzienne, z wyjątkiem głosowań pojedynkowych, w których w dalszym ciągu prowadzącym jest Mannitou (należy jednak pamiętać o umożliwiających to zmianach w samym głosowaniu). Głosowanie na przewodniczącego jest jawne i prowadzone przez (w miarę możliwości):

 1. odchodzącego przewodniczącego
 2. poprzednika odchodzącego przewodniczącego
 3. najbliższą żywą osobę z prawej strony ostatniego przewodniczącego.

Prowadzący takie głosowanie ma decydujący głos w razie remisu przy nieobecności jawnego burmistrza.

Możliwe jest odwołanie przewodniczącego, wymaga ono jednak 66,(6)% głosów za. Każdy gracz może zażądać takiego głosowania najwyżej raz dziennie. Jeżeli dojdzie do odwołania przewodniczącego, tego dnia nie można go już więcej odwoływać. Odwołany przewodniczący może startować w zaistniałych wyborach na przewodniczącego.

Na marginesie

Wymagania stawiane osobie Mannitou są dosyć duże: musi zgrabnie opowiadać, pamiętać sekwencję, notować różne rzeczy, rozwiązywać spory, uciszać ludzi i dbać o dobry oraz sprawny przebieg dnia. Tymi ostatnimi trzema zadaniami miał zajmować się przewodniczący.

W wypadku pierwszej wersji, w praktyce po dosyć spokojnych pierwszych dniach, kiedy gracze nie pojmowali potencjału przewodniczącego, funkcja ta była niesamowicie wykorzystywana przez różne frakcje (np. do zagłuszania cudzych głosów, jako "sejf" na posążek czy w końcu jako dzika karta w głosowaniu). Poza tym okazało się, że wybieranie przewodniczącego prowadzi do znacznego wydłużenia czasu gry (ze względu na przywoływanie zajętego czymś Mannitou oraz wiecznie powtarzające się wybory).

W wypadku drugiej wersji jest ona oparta na znacznych modyfikacjach w systemie głosowania i bezsensowna w wypadku ich nieobecności, zatem o ile argument czasowy upada, to kwestią sporną pozostają owe zmiany.

Z uwagi na powyższe autorzy zdecydowanie nie polecają gry z nim zwłaszcza w wypadku grona mniejszego niż 25 osób. Dla nawet takich grup chętnych na tę modyfikację, proponowana jest rezygnacja z niego w momencie, gdy liczba żywych graczy w radzie spadnie poniżej 12.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.