Posążek
gif.gif English users: This is a Polish article. Click here to enter its English equivalent.

Posążek jest wyimaginowanym (zwykle) kluczowym dla celów większości frakcji elementem gry w Cooloo.

Posiadanie posążka

W każdej chwili gry posążek znajduje się u któregoś z graczy. Gracz może go posiadać świadomie; może jednak również zdarzyć się, że posążek jest podłożony, tj. gracz nie zdaje sobie sprawy, że posążek znajduje się u niego. Kiedy w regułach znajduje się warunek w stylu "jeśli frakcja ma posążek", nie dotyczy to posążków podłożonych.

Jeżeli pewna frakcja bądź postać wie z pewnością, że znajduje się u niej podłożony posążek, uzyskuje go.

Fałszywe posążki

Niektóre dodatkowe frakcje i postaci generują dodatkowe fałszywe posążki. Reguły dotyczące każdej frakcji powinny informować, czy i jak posiadanie fałszywego posążka wpływa na wszystkie warunki związane z posiadaniem posążka. Każda postać może posiadać w danym momencie kilka posążków naraz. Jeżeli frakcja z jakichś powodów nie jest pewna, jakie posążki posiada, wówczas rozdziela je wg kolejności otrzymania.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.