Podżegacz

A ty myślisz, że KTO doprowadził do zakazu spożywania kaparów przez niepełnoletnie kobiety pod karą opieki nad podżegaczem do lat trzech?
z dialogów Mannitou

obrazek
Podżegacz
Frakcja: Miasto
Stopień rewolowania: 0
Streszczenie właściwości: Jednorazowo wymusza przeszukanie jakiejś osoby
Oznaczenia: Dyskusyjna Naginająca zasady

Podżegacz to postać należąca do miasta.

Działania i inne cechy szczególne

Podżegacz może - technicznie rzecz ujmując, jednorazowo - dowolnej nocy podżegać tłum przeciwko jakiemuś członkowi rady miejskiej. Jeżeli ta osoba nie dożyje przeszukania, podżegacz odzyskuje swoją umiejętność.
W przeciwnym wypadku, jeżeli ta osoba nie została wybrana do przeszukań, zostaje i tak przeszukana, aczkolwiek w takiej sytuacji nie stanowi potencjalnego kandydata do maltretowania.

Przykłady

  1. Podżegacz podburzył tłum przeciw Maglowi, Magiel dożył przeszukań i nie został do nich wybrany. Wówczas Magiel zostaje przeszukany, ale nie można go maltretować. Podżegacz nie może już podżegać.
  2. Podżegacz podburzył tłum przeciw Katarynie, Kataryna dożyła przeszukań i została doń wybrana. Katarynę można maltretować. Podżegacz nie może już podżegać.
  3. Podżegacz podburzył tłum przeciw Dziksonowi i Dzikson nie dożył przeszukań. Podżegacz odzyskuje umiejętność.

Fabuła

Podżegacz - Po ukończeniu kilku kursów korespondencyjnych socjotechniki, retoryki i cybernetyki mógłby w zasadzie doprowadzić bezradnych do stampede. Jedyny problem polega na tym, że chciałby jeszcze kiedyś wykorzystać ich autorytet, może więc co najwyżej zmusić ich do demonstracji.

Warianty i ciekawostki

Ta pomysłowa postać pochodzi z SK3.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.