Poborca podatkowy

W najnowszej wersji ktulu poborcę podatkowego ma zastąpić twój przyjazny poborca podatkowy, który do momentu uśmiercenia będzie mógł każdej nocy dokonać próby kradzieży posążka na wszystkich miastowych.
z dialogów Mannitou

obrazek
Poborca podatkowy
Frakcja: Miasto
Właściwości: Raz na grę poznaje położenie posążka
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Dla dużej frakcji

Poborca podatkowy to postać należąca do miasta.

Działania i inne cechy szczególne

Raz w ciągu gry, w nocy, poborca ma prawo dowiedzieć się od Mannitou o położeniu posążka. Położenie to z dużym prawdopodobieństwem może stać się nieaktualne do następnego ranka.

Fabuła

Poborca podatkowy - Wszyscy regularnie informują go o stanie posiadania, jak i o dochodach, co - po zarwanej nocy - umożliwia odnalezienie drobnej rozbieżności - niezatajalnej, gdy dochody są i tak znane, a urząd skarbowy jest wyposażony w wykrywacz metalu.

Warianty i ciekawostki

  • W SK3 proponowano zmianę nazwy Poborcy na Informatora.
  • W K2 Poborca nie może działać, jeśli posążek posiada Lucky Luke.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.