Partyzanci

Partyzanci to frakcja drużynowa, charakteryzująca się częściową nieznajomością własnych członków.

Partyzanci wygrywają, jeżeli zajdzie dowolny z następujących warunków:

  • jeden z partyzantów zostanie wybrany do zmaltretowania podczas życia co najmniej dwóch innych partyzantów;
  • partyzanci zebrali trzy fałszywe posążki;
  • partyzanci zabili przy użyciu wybuchającego posążka chwilowego szefa obowiązkowej frakcji.

Cechy szczególne

Każdy partyzant ma zapisane na własnej stronie, jakich innych partyzantów zna na początku gry. Z wyjątkiem znającego wszystkich partyzantów opcjonalnego Komandora relacje te są wzajemne.

Interakcje szczególne

Partyzanci rozpoznają fałszywe posążki.

Działania

Każdej nocy partyzant może podać posążek znanemu mu partyzantowi, ale tylko raz dla każdego posążka.

Jeżeli Radiowiec zginął, ale zdążył zabombować posążek, najwyższy rangą partyzant może go zdetonować.

Postaci

Historia, warianty

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.