Osoba Mocy

Pojęcie osób mocy dotyczy zdeprecjonowanego zbioru niezdeprecjonowanych postaci odgrywających pewną rolę w koncepcyjnym szkicu frakcji wariatów. Aby rozpocząć Armageddon, wariaci musieli po spełnieniu innych warunków wskazać na którąś z osób mocy.

Ostatni ze szkiców przed uproszczeniem celu wariatów wyglądał następująco:

W razie śmierci wszystkich tych postaci zachodziła wariacka sytuacja wyjątkowa, w której po kolei osobami mocy stawali się członkowie frakcji jednoosobowych, następnie początkowi liderzy innych frakcji, w końcu chwilowi liderzy innych frakcji.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.