Murzyni

Murzyni to nieobowiązkowa drużynowa frakcja w Cooloo, której zadaniem jest w całości (w wersji proponowanej przez autorów, włącznie z trupami) uciec z miasta.

Cechy szczególne

Charakterystyczną cechą Murzynów jest możliwość (konieczność?) ucieczki. Po ucieczce Murzyn nie uczestniczy w grze, jednak jest to stan znacząco odmienny od jego śmierci. W szczególności martwy Murzyn również może znajdować się poza miastem.

Dodatkowe założenia

Murzyni mogą wykorzystać fałszywy posążek jeden raz w ciągu gry i natychmiast go z niej usunąć.

Działania

Murzyni, jeśli nie mają posążka, dokonują co nocy próby kradzieży na jednej osobie.

Jeśli Murzyni posążek mają (względnie zdobyli), to co noc zdrapują z niego jedną porcję złota. Później Murzyni, jeśli mają wystarczająco dużo złota, mogą wybrać jedną osobę, która ucieknie (wg opisanych zasad potrzebna 1 sztuka), względnie jeśli jakiś Murzyn nie żyje, oszczędzać na jego ekshumację (potrzebne 2 sztuki). Murzyni nie mogą zbierać kasy ponad stan; jeżeli nie ma trupów do wywiezienia (bądź gramy bez ekshumacji), muszą uciekać, kiedy tylko się da; jeżeli trupy do wywiezienia są, muszą zrobić coś ze złotem, gdy mają jego dwie porcje.

Na koniec Murzyni decydują, kto będzie trzymał posążek (jeśli go mają).

Ostatni żywy Murzyn nie może uciec, zostawiając w mieście ciało do wywiezienia.

Postaci

Historia, warianty

Warianty oparte na zmianie ceny ucieczki zależnie od liczby zmarłych Murzynów

Cele Murzynów nie były do końca jasno określone w oficjalnych regułach. Zgodnie z najstarszą znaną definicją:

  • Murzyni wygrywali po ucieczce ostatniego z nich;
  • aby uciec, Murzyn potrzebował tyle porcji złota, ile do tej pory zginęło Murzynów plus jedną;
  • jedną porcję złota Murzyni uzyskiwali każdej nocy, której trzymali posążek.

W połączeniu z faktem uznania Murzynów za frakcję drużynową, opisania tylko dwóch postaci oraz niedopuszczenia w ich wypadku pionków, można było tą procedurę doprowadzić do następującej postaci:

  • Murzyni musieli posiadać posążek przez dwie tury w nocy;
  • jeżeli w momencie pierwszej tury Murzynów z posążkiem dwójka graczy żyła, jeden(jedna) z nich uciekał(a).

W efekcie uzyskiwało się tak naprawdę cel ufoli z tylko jednym utrudnieniem, i to w zasadzie opcjonalnym (większą ilością kandydatów do przeszukania), a za to:

  • możliwością ucieczki np. najbardziej podejrzanego Murzyna
  • i krótszym czasem ładowania.

Dla większej ilości Murzynów ostatnia zaleta przestaje być prawdą, za to cel zaczyna oddalać się w niebotycznym kierunku - do tego stopnia, że są momenty, w którym Murzynom opłaca się ginąć. Na przykład załóżmy, że mamy 4 Murzynów, z czego dwójce się zmarło. Obecnie do wygranej Murzyni potrzebują 6 porcji złota, ale po śmierci jeszcze jednego(j) z nich potrzebują tylko 4.

Później pojawiła się modyfikacja sprawiająca w zasadzie, że Murzyni muszą trzymać posążek tyle tur, ilu ich było ("liczą się śmierci od ostatniej ucieczki"). Wariant ten był jednak zbyt pobłażliwy wobec szybko ginących Murzynów i nie naprawiał problemu prostoty celu dwójki Murzynów.

Z drugiej strony oba warianty sprawiają, że nawet jeśli wszyscy Murzyni poza jednym uciekną, śmierć tego ostatniego jest równoznaczna z przegraniem przez nich gry.

Wariant autorski prosty

W wariancie autorskim prostym Murzyni ekshumują ciała (zniszczone bądź nie) zmarłych Murzynów i wysyłają je poza miasto za cenę 2 sztuk złota, a uciekają za cenę jednej sztuki, ostatni żywy Murzyn nie może zaś opuścić miasta przed ekshumowaniem ostatniego ciała. Wariant ten nie rozwiązuje kwestii śmierci ostatniego Murzyna.

Eksperymentalne warianty autorskie

Obecnie rozważa się dwie propozycje rozwiązania kwestii śmierci ostatniego Murzyna. Rozwiązanie pierwsze opiera się na możliwości wysłania raz na grę 2 sztuk złota poza miasto, które to złoto można wykorzystać do jednorazowego wskrzeszenia jakiegoś Murzyna. Drugie rozwiązanie to zakłady.

Należy zauważyć, że problematyka przejścia frakcji przez jednoosobowy status jest przez wielu graczy uważana za interesującą, co powoduje, że jej usunięcie nie jest ani konieczne, ani polecane.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.