Maltretowanie
gif.gif English users: This is a Polish article. Click here to enter its English equivalent.

Maltretowanie to zbiorcze określenie następujących po przeszukaniu działań mających zapewnić miastu więcej informacji oraz umożliwić mu przeszkadzanie konkurencji. Maltretowanie dotyczy osób przeszukanych tuż przed nim.

Typy maltretowania

Wyróżnia się dwa typy maltretowania:

  • Wieszanie. Gracz powieszony ginie natychmiast po wybraniu go do powieszenia.
  • Przesłuchanie. Postać gracza przesłuchanego zostaje ujawniona nastęnego ranka, jeżeli w tym czasie nie zginie Śledczy. Kwestią sporną jest, czy przesłuchiwany jest nieaktywny przez noc.

Jak widać, przesłuchanie jest zwykle znacznie mniej groźne dla przesłuchanego niż wieszanie dla wieszanego.

Możliwości maltretowania

Gracze są ograniczeni w kwestii maltretowania w sposób zależny od dobranych postaci (i w ten sposób, pośrednio, od liczby graczy). Mianowicie reguły wyglądają inaczej, jeżeli na początku gry brały w niej udział postacie Śledczego i Kata, a inaczej, jeśli ich nie było.

W tym pierwszym przypadku wieszać można, jeśli żyje Kat, a przesłuchiwać, jeśli żyje Śledczy. Oznacza to, że możliwości rady są największe na początku gry; z czasem może ona zostać całkowicie pozbawiona możliwości maltretowania przeszukanych.

W drugim przypadku, bez tych postaci, radzie wolno tylko i wyłącznie wieszać.

Blokady automaltretowania

Automaltretowanie, czasem zwane obrazowo masochizmem, jest występującą w pierwszym z wymienionych przypadków anomalią polegającą na nakazaniu wykonawcy danego typu maltretowania zmaltretowanie siebie. Niekiedy wprowadza się specjalne reguły uniewożliwiające takie działanie. Wówczas:

  • Próba powieszenia Kata kończy się jego ujawnieniem. Ujawnionego Kata w ogóle nie da się powiesić.
  • Próba przesłuchania Śledczego może, ale nie musi, zakończyć się jego autoujawnieniem i wybraniem przezeń jednego z graczy, który zostanie przesłuchany.

Procedura głosowania

Jeżeli rada może maltretować, na początku następuje głosowanie dotyczące samego faktu maltretowania. Remis bez głosu priorytetowego oznacza jego brak.
Następnie rada ustala formę maltretowania (jeśli ma wybór) i osobę maltretowaną, w kolejności zależnej od zestawu reguł. Mannitou może również, ale nie musi, wprowadzić eliminację głosowań bezsensownych, aczkolwiek nie z punktu widzenia miasta (np. wieszanie szeryfa), lecz z punktu widzenia postęu mechaniki (np. przesłuchanie, gdy wszyscy przeszukani są ujawnieni). Remis w kwestii maltretowanego oznacza brak maltretowania, remis w kwestii typu maltretowania oznacza przesłuchanie (oba remisy łamie głos priorytetowy).
W głosowaniach tych wstrzymywanie się jest zakazane.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.