Łowca chandroidów

Chandroid - android ogarnięty chandrą. Charakteryzuje się dużą chęcią do samobójstwa i zanikiem sprzężeń samozachowawczych.
słownik "Pod Pćmą i Murkwią"

obrazek
Łowca chandroidów
Frakcja: Bandianie
Właściwości: Co noc próbuje rozpocząć stałe śledzenie; po ujawnieniu się zabija wszystkich przeszukanych
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Łowca chandroidów jest postacią z grupy Bandian.

Działania i inne cechy szczególne

Łowca chandroidów co noc raz próbuje odgadnąć frakcję wyjściową dowolnej osoby, której tożsamość nie jest jeszcze znana i co do której nie dokonywał jeszcze takich prób. Jeżeli uda mu się (o czym jest informowany), pierwsze przejęcie posążka przez daną osobę skończy się przejęciem go przez łowcę chandroidów.

Łowca może ujawnić się zaraz po przeszukaniu i własnoręcznie (zatem nigdy nie potrzebuje ewentualnego Kata) powiesić wszystkie (zwykle obie) przeszukane osoby.

Fabuła

Łowca chandroidów - Prawdopodobnie najmniej odważny typ łowcy, wyłączając łowcę endredonów. Charakteryzuje się brakiem cech charakterystycznych z wyjątkiem wyjątkowego okrucieństwa wobec osób związanych oraz wyposażenia w trzy pomysłowe materace załamujące się pod ciężarem posążka.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.