Kiepski rewolwerowiec

Z rewolem? Do naszego plemienia? Chyba żartujecie!
wojownik nt. poparcia Bandian

obrazek
Kiepski rewolwerowiec
Frakcja: Bandianie
Właściwości: Automatycznie przegrywa pojedynki; 2x na dobę nadaje komuś ten sam problem
Stopień rewolowania: -10
Oznaczenia:

Kiepski rewolwerowiec jest postacią z grupy Bandian.

Działania i inne cechy szczególne

W przeciwieństwie do normalnych rewolwerowców, kiepski rewolwerowiec z założenia przegrywa pojedynki, jako że posiada -10. stopień rewolowania. Za to dwa razy w ciągu gry wybiera osobę, której podnosi pH, co skutkuje tym, że przez następną dobę ma stopień rewolowania obniżony o (co najmniej, jak się zaraz okaże) 10 w stosunku do jej domyślnego, czyli ma ten sam problem lub co najmniej traci swoje zyski w pojedynkach. Jeżeli kiepski rewol trafi na osobę z większym niż 10. domyślnym stopniem rewolowania, i tak ustawia go na dobę na zero.

Fabuła

Kiepski rewolwerowiec

Z kieszenią niezbyt głęboką
Z pudełkiem na sztuczne oko
Z rozpychaczem na gumowiec
Kiepski rewolwerowiec

Z kajetem (nie Kajetanem)
Z pękniętym cokolwiek dzbanem
Z golarką (z tym, że do owiec)
Kiepski rewolwerowiec

Ze spluwą zużytą wiek temu
Słoikiem sowieckiego dżemu
Ubrany w szary prochowiec
Kiepski rewolwerowiec

Z pytaniem "co ja tu robię?"
zadanym nie tylko sobie
Z kamieniem, co był na grobie
i będzie w niedługiej dobie

Kolekcja rzeczy nietrwałych
potencjał ma dosyć mały
Zawartość kajetu zerem
Bo kiepskim był rewolwerem.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.