Jawność

Bardzo kontrowersyjnym elementem Cooloo jest fakt ujawniania bądź nie różnych informacji na temat gry, w szczególności w nocy.

Ogólna jawność działań

Wyróżnia się najczęściej następujące ogólne kategorie jawności:

  • Jawność absolutna: wiemy wszystko o problematycznych i nie tylko elementach gry. Np. wiemy, czy i kogo sprawdzał szaman.
  • Jawność limitowana technicznie: np. wiemy, że szaman działa, bo robimy szum, żeby Mannitou podejrzał czyjąś kartę, ale nie wiemy, czyją.
  • Jawność limitowana czasowo: np. wiemy, że szaman działa, bo Mannitou nie chce tracić czasu na conocne "szaman używa albo nie używa swojej umiejętności".
  • Niejawność: Nie wiemy nic.

Wewnątrzfrakcyjna jawność działań

Ta kwestia jest znana pod nazwą optymalizacji pobudek i uśpień.

Jawność postaci zmarłych

Niejako przez analogię do mafii, niektórzy gracze oczekują, iż po śmierci gracza w nocy jego postać zostanie ujawniona rano; inni, niejako przez brak analogii do mafii, oczekują, iż zostanie ona ujawniona natychmiast. Oba podejścia mają swoich zwolenników; ujawnianie tożsamości trupów rano wzmacnia miasto.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.