Indianie

Indianie to obowiązkowa frakcja gry, której celem jest zabicie wszystkich pozostałych graczy.

Cechy szczególne

W razie gry z powozem, nie zna on innych Indian i nie budzi się z nimi.

Działania

Indianie, jako całość, dokonują zabójstw w nocy. Jeśli Indianie mają lub uzyskali tej nocy posążek (podnoszący ichne morale), zabijają 2 osoby jednej nocy, w przeciwnym razie zabijają jedną.

Jeżeli Indianie mają bądź zdobyli posążek, ustalają także jego właściciela.

Interakcje szczególne

Indianie nie rozpoznają fałszywych posążków, jednakże jeśli zdobędą ich co najmniej dwa, usuwają z gry bez zniszczenia wszystkie oprócz jednego - jeśli mają prawdziwy, to właśnie jego, jeśli nie, to wszystko im jedno.

Postaci

Historia, warianty, cechy szczególne

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.