Gołąb ponczowy

Czy to ptak? Czy to samolot? Czy to 75 punktów obrażeń? Nie, to jeszcze jedna karta, która nie załapała się do poprzedniej edycji!
z dialogów Mannitou

obrazek
Gołąb ponczowy
Tajny? Nie
Opis: Gracze przekazują posążek po omacku
Oznaczenia: Zdarzenie punktowe

Gołąb ponczowy to nieklasyfikowane zdarzenie.

Dokładny opis działania

Właściciele wszystkich posążków wskazują tajnie różnych od siebie adresatów, do których mają trafić posążki. Następnie rada głosuje, czy Billy ma wystawić poncz i upić gołębie, na skutek czego posążki trafią do najbliższych żywych sąsiadów adresatów z lewej strony, patrząc od środka okręgu.

Fabuła

Miasteczko opanowały szalone gołębie pocztowe, opanowane manią przekazywania najcenniejszej znalezionej rzeczy, co często oznacza posążek. Gołębie zwykle dostarczają przesyłki prawidłowym adresatom, ale nie udaje się im to, jeżeli Billy wystawi w odopowiednim momencie koryto z ponczem na piwie.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.