Głosowanie

Cooloo przewiduje wpływ ogółu graczy na decyzje miasta drogą głosowania. W większości wypadków dotyczy to pojedynków, przeszukiwania i maltretowania graczy.

Głosowania tajno-jawne

O głosowaniu tajno-jawnym mówimy, gdy spełnia następujące warunki:

 • gracze po głosowaniu poznają głosy innych graczy;
 • gracze nie mogą poznać głosów innych graczy podczas głosowania.

W praktyce jest to najczęściej realizowane jako głosowanie z zamkniętymi oczami i pokazanie przez graczy swoich głosów po głosowaniu.

Warianty klasyczne

Wszystkie głosowania są domyślnie tajno-jawne.

Głosowanie pojedynkowe

Podczas głosowania pojedynkowego, zależnie od woli Mannitou, głosuje się na śmierć lub za przeżyciem jednego z graczy. Można się wstrzymywać.

Należy zauważyć, że nie ma zgodności co do interpretacji remisu z głosem burmistrza w wypadku głosowan pojedynkowych. W ktulu krakowskim głosowania są całkowicie tajne.

Głosowania ws. przeszukań i maltretowań

W wypadku głosowań opisanych w tym akapicie ujawniony burmistrz ma decydujący głos w razie remisu.

Przed przeszukiwaniem zachodzi procedura typowania.

Podczas głosowania na osoby przeszukiwane, każdy otrzymuje tyle głosów, ile będzie osób przeszukiwanych, i musi zużyć je wszystkie (brak wstrzymywania się). W razie jakichkolwiek remisów Mannitou zarządza głosowanie dogrywkowe dotyczące tylko nadliczbowych osób; jeżeli nie rozwiąże ono choćby częściowo pata, zostaje przeszukane mniej osób (np. zero).

Po przeszukaniu, następują, także bez możliwości wstrzymania się, już oparte na pojedynczych głosach, głosowania:

 1. Czy przeszukani zostaną poddani dodatkowym praktykom
 2. Jakie to będą praktyki
 3. Który z przeszukanych będzie im poddany

o ile oczywiście głosowania te mają sens (patrz poniżej).

Warianty nie zgadzają się w kwestii, czy najpierw należy pytać o praktykę, czy o maltretowanego. Autorzy ośmielają się zauważyć, że pytanie najpierw o maltretowanego znacznie zwiększa napięcie w rozgrywce.

W wypadku wszelkich głosowań w razie remisu "bez burmistrza" przyjmuje się wersję korzystniejszą dla przeszukanych - tj., odpowiednio, brakiem praktyk, przesłuchaniem i znów brakiem praktyk.

Przykłady bezsensownych głosowań

 • Jeśli nie żyją Śledczy i Kat (a żyli), to maltretowanie i tak nie może nastąpić.
 • Jeśli nie żyje Śledczy lub Kat, a drugi z nich żyje, bądź nie zostali wprowadzeni do gry, nie ma sensu pytanie o metodę maltretowania.
 • Jeśli wszyscy przeszukani są ujawnieni, nie ma sensu ich przesłuchiwać. Podobnie nie należy głosować nad przesłuchaniem pojedynczych ujawnionych przeszukanych.

Lista ta nie ma roli wyczerpującej, zwłaszcza podczas użycia kart zdarzeń. Kwestią Mannitou pozostaje także uznanie bezsensowności punkttu trzeciego i podobnych, jako że zapewniają one wentyl bezpieczeństwa - umożliwiają brak postępu w grze, co niekoniecznie jest jej wadą.

Wariant SK3

Nie korzysta się z głosowań tajno-jawnych, zastępując je głosowaniami jawnymi. Poza tym zasady większości głosowań pozostają bez zmian; wyjątkiem jest pierwsze głosowanie w kwestii przeszukiwania i dodatkowe głosowanie w kwestii wyboru przewodniczącego rady.

Głosowanie to odbywa się następująco:

 • Obecny przewodniczący wskazuje jakąś osobę i kierunek.
 • Poczynając od tej osoby, każdy gracz głosuje na dowolne osoby wymaganą ilość razy (tyle osób, ile ma zostać wskazanych przez głosowanie, nie więcej niż raz na jedną osobę).
 • Głosy liczone są przez wskazywane osoby. Mannitou może prosić graczy, którzy otrzymali jakąś liczbę głosów, aby wstali.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.