Głos ludu

COCOLCOLCOLOCELECOLCELELELOLEPOPOPOPPPPOPOPOPOPOPOPOPROPOPROPROPOSZOPĘPROSZĘSZOSZĘSZĘSZĘ!
głos ludu z kolegami podczas zamawiania coli

obrazek
Głos ludu
Frakcja: Chińczycy
Właściwości: Raz na trzy dni wieloosobowo głosuje
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Psuje metagrę

Głos ludu to postać z frakcji Chińczyków.

Działania i inne cechy szczególne

Głos ludu może okazjonalnie (nie częściej niż co trzy dni) dokonywać masówki podczas dziennego głosowania poprzez pokazanie Mannitou specjalnego znaku. Wówczas:

  • Zamiast 1 głosu, Mannitou liczy dwukrotność zmiennej BD.
  • Łączna liczba głosów jest podawana, zatem działalność głosu ludu jest de facto jawna, tak samo jak wybrana przezeń opcja; nie wiadomo jednak, kto jest głosem ludu (chyba że jest to dedukowalne, np. był jedyną osobą głosującą za daną opcją).

Fabuła

Głos ludu - Zgodnie z nietypowymi zwyczajami małej wioski nauczył się przyjaźni z każdym napotkanym człowiekiem. Efekty jego trafienia do Pekinu są chyba dosyć oczywiste - nawet po trafieniu do zapadłej dziury na Dzikim Zachodzie znalazł grono starych znajomych.

Warianty i ciekawostki

  • Znany jest wariant, wg którego głos ludu działa raz na grę, ale dodaje do swojej opcji milion głosów.
  • Prawdopodobieństwo użycia przez Chińczyków głosu ludu wynosi 140%.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.