Fortepian w gardle

- Tato, tato! Połknąłem fortepian!
- Wypluj go!
- Nie mogę, utknął mi w gardle!
- A to nieważne, posłuchaj, co było dalej…

obrazek
Fortepian w gardle
Tajny? Tak
Opis: Pierwsza osoba zwracająca uwagę na chrypienie Mannitou dostaje fortepian(em?)
Oznaczenia: Klasa II Zdarzenie stałe

Fortepian w gardle to zdarzenie klasy drugiej.

Dokładny opis działania

Mannitou w wyniku połknięcia fortepianu zaczyna mówić niewyraźnie. Pierwszy z graczy który zwróci mu na to uwagę lub poprosi, by mówił wyraźniej - dostaje fortepian lub fortepianem, co jest losowane na początku zdarzenia. Jeżeli osoba dostaje fortepian, to może w dowolnym momencie zrzucić go na dowolną osobę. Nawet po śmierci.

Fabuła

Fabuła? Jaka fabuła? Masz ci los, chyba połknąłem kartkę z fabułą. Ale to nieważne, posłuchajcie, co było dalej…

Warianty i ciekawostki

Jeżeli Mannitou miał kiedykolwiek w grze dobry dzień, to osoba zawsze dostaje fortepian. Jeżeli kiedykolwiek był zły dzień, to zawsze dostanie fortepianem. Jeżeli były obie karty, to najpierw dostaje fortepian, a następnie fortepianem.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.