Event Match!

Nie! Ten tryb zostawiamy na sequele! Lub DLC!
z dialogów Mannitou

obrazek
Event Match!
Tajny? Nie
Opis: Każdy gracz dostaje event do wykorzystaniea
Oznaczenia: Klasa IIII Zdarzenie stałe

Event Match! to zdarzenie klasy CZWARTEJ.

Dokładny opis działania

Każdy gracz otrzymuje jedną kartę zdarzenia, którą może aktywować w dowolnym momencie dnia. Kart nie można przekazywać, podglądać ani kraść, chyab że inne reguły stanowia inaczej. Karty tajne mogą zostać aktywowane jawnie lub tajnie.

Fabuła

zwoje z przerrrażającymi obrazkami, np. cegłą w marynacie itp.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.