"Duch" posążka

- Duch?! Wśród obcych?! Może jeszcze powiecie, że żywi się duszami?!
pastor nt. "ducha"

obrazek
"Duch" posążka (tymcz.)
Frakcja: Ufole
Właściwości: Przestawia posążek o jakąś liczbę osób
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Dla dużej frakcji

"Duch" posążka to tymczasowa nazwa nieortodoksyjnej postaci należącej do ufoli.

Działania i inne cechy szczególne

"Duch" nie budzi się z innymi ufolami i nie zna ich, a oni nie znają jego tożsamości, do momentu udanego przesunięcia (patrz poniżej).

"Duch" może, dwa razy, od trzeciej nocy włącznie, dokonać przesunięcia posiadacza posążka, tj. jego zmiany. Jeżeli "duch" zdecyduje się na ten manewr, poznaje obecnego posiadacza posążka. Następnie musi zdecydować, kto przejmie posążek - musi to być osoba odległa o nie więcej niż 2 (dla dużej ilości osób, np. od 20 - 3) miejsca (nie licząc zmarłych) od obecnego posiadacza oraz inna od obecnego posiadacza i od samego "ducha". Następnie:

  • jeżeli wskazanym jest ufol - otrzymuje on posążek, a ufole i "duch" poznają się
  • jeżeli wskazanym jest miastowy - posążek jest mu podkładany
  • w przeciwnym wypadku posążek trafia w ręce osoby wskazanej.

Mannitou oczywiście informuje wszystkich graczy, która frakcja przejęła posążek.

Fabuła

"Duch" posążka - Autonomiczny system sterowania modułem nadawczo-zapalającym, który zdołał przejąć kontrolę nad mózgiem chorego właściciela ratusza. Nie wie, jak bardzo zmienili się jego koledzy sprzed epok, ale wyczuwa ich obecność. W posążku pozostały mu dwa małe pojemniki z próżnią o dosyć dużej mocy odrzutowej. Czy zdoła je jakoś wykorzystać? A może jego działalność okaże się jednym wielkim niewypałem?

Warianty i ciekawostki

  • Proponowano wariant, w którym duch podaje odległość ze zmarłymi włącznie, a w razie "otoczenia" obecnego posiadacza posążka trupami wskazuje dowolnego nowego posiadacza.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.