Dealer

Budzi się dealer. Czy i kogo dealer chce uzależnić? … Widać, że jesteś nowy w zawodzie, sam nigdy nie babraj się z tym świństwem. Co ty u diaska, ałć, wyprawiasz? Dlaczego teraz jesteś palmą?
z dialogów Mannitou

obrazek
Dealer
Frakcja: Bandyci
Właściwości: Nakazuje różnym osob głosowanie wg własnych poglądów
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Psuje metagrę Do kminienia

Dealer (narkotykowy) to postać z grona bandytów.

Działania i inne cechy szczególne

Począwszy od drugiej nocy, dealer może nie częściej niż co dwie noce uzależnić jedną osobę od opium. Osoba uzależniona wie o uzależnieniu, ale nie zna dealera. Dealer może następnie pokazać Mannitou tuż przed głosowaniem, kiedy gracze zamknęli już oczy, znak (dwie skrzyżowane ręce), który powoduje, że głosy osób uzależnionych są liczone jako zagłosowane na opcję, którą wybrał dealer - Mannitou "siłowo" wymusza na graczach zmianę zdania, fakt użycia zmiany głosów jest jawny. Zmiany głosów dealer nie może używać częściej niż raz dziennie.

Fabuła

Dealer - Trudno wyobrazić sobie sytuację historyczną, która powstałaby na skutek połączenia na Dzikim Zachodzie tego osobnika z polskim systemem szkolnictwa - zapewnie obecnie mielibyśmy tam Urząd ds. Zwalczania Trzeźwości. Nie trafił aż tak dobrze, ale za to daje zniżki na towar za lojalność… co może okazać się niezwykle użyteczne podczas dyskusji w radzie miasta.

Warianty i ciekawostki

Jest kwestią sporną, czy dealer powinien mieć możliwość uzależniania bandytów, jak również, czy ujawnienie informacji o własnym uzależnieniu powinno być dozwolone.

  • Kwestia doboru narkotyku jest czysto techniczna. W czasach Dzikiego Zachodu do dobrze znanych substancji mocno psychoaktywnych zaliczały się opium i grzyby, a grzyby kojarzyłyby się nieuchronnie z Wieczornym Grzybem.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.