Dan Cushion

Nie rozumiem, co piszę nie tak w pana nazwisku, panie Schön.
z dialogów Dana z hotelarzami

obrazek
Dan Cushion
Frakcja: Wariaci
Właściwości: 2x zapoduszkowuje (blokuje na dobę) jakąś osobę
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Dan Cushion to postać z kategorii wariatów.

Działania i inne cechy szczególne

Dan Cushion raz w ciągu gry może zasypać wybraną osobę poduszkami. Osoba zapoduszkowana nie budzi się już w nocy ani nie działa następnego dnia - analogicznie do efektów działań Farmera.

Fabuła

Dan Cushion - Zgodnie uznany przez ogół społeczności za nieznającego angielskiego Niemca, nieznający niemieckiego Dan trafił do wariatkowa, gdzie z braku współpracy z kadrą nauczył się używania pościeli w cokolwiek niegrzeczny sposób.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.