Zażółć gęślą jaźń

This page was infected with Comic Sans MS. Unless you have been exposed to vaccine, please leave it RIGHT NOW.

obrazek
{$name}
Stopień rewolowania: OVER 9000!
Streszczenie właściwości: Comic Sans MS

This is quote
This is source

ddd

It's over 9000!

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Z powodu owego
Nie będzie patriotyzmu w słowach wiersza tego.
Panno Święta, co bronisz bramy Nowogrodu,
Co Częstochowy i Wilna ochraniasz Narodu,
Ześlij mi, błagam Ciebie, oczu rozjaśnienie
Na serca tych, których jakieś straszne brzemię
Oddala od narodu i ziemi ojczystej.
Jam nie jest przez to biedny. Choć serce me czyste,
Jednak drażnią niezmiernie mnie wasze zwyczaje,
Wasz język, wasza wiara, wasze pola, gaje,
Wasza ogólność cała nudna jest doszczętnie
Więc nie dziwcie się, że Litwę wnet opiszę mętnie.

Sega text

URFOYU FFYBVYTvy gfvfyugbws76 ofrgbHBUYB BGHFSBGbdsbfsb fguysgerg fsUYBB BSXGTYBVTS FGYUJ TBbshjbfgyubsgB.
GB IWBHJKNMBHJKYSGDBV GVBHSB HB!!
KGBVOGLHJBK
234567890
423321

Header 3

Litwo! Ojczyzno moja! Po jakieś mi licho?
Jakem zwę się Ekstraordynariusz Zdzicho,
Nie obchodzisz mnie wcale oprócz mej roboty,
Która jest primo umieszczona wśród twej cnoty;
Secondo na tej cnoty polega plamieniu
Ku służbie państwowemu świętemu ramieniu,
Co zaś daje mi walut rozmaitych krocie
Do wydania na różne zbytki po robocie.
Prosta ma praca, przyznam w swej chlubości,
Wystarczy parę przyjęć wydać dla swych gości,
Tych z nich, co są przydatni, wciągnąć ku poddaństwu
Jedynie tu słusznemu „nieichnemu” państwu,
Tych zaś, co będą przeciw niemu szykować się z wolna,
Zawczasu wrzucić w wodę w okolicach Kolna.
Po co mam służyć Litwie, gdy ona przegrywa?
Na cóż jestże mi taka ojczyzna nieżywa?
Przekonacie się z czasem, że JA miałem rację.
To, co jeden raz zginie – traci już substancję.

Header 4

Om nom nom.

Header 5
install_install_ex(install_ex, 0);
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.