Cicha Stopa

Na skutek otrucia przez szamankę ginie Krzystofer, dobry rewol, któremu Cicha Stopa podłożył posążek. To się nazywa synchronizacja!
z dialogów Mannitou

obrazek
Cicha Stopa
Frakcja: Indianie
Właściwości: Podkłada posążek innym osobom
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Do kminienia Mocna

Cicha Stopa to postać z grona Indian.

Działania i inne cechy szczególne

Jeżeli Cicha Stopa zostanie wybrany przez Indian na posiadacza posążka, dwa razy na grę może (ale nie musi) wybrać osobę, której go podłoży. Jeżeli osoba ta nie straci posążka do następnego ruchu Indian bądź nie zorientuje się w jego posiadaniu, Cicha Stopa odbiera posążek przed następnym ruchem Indian, pod warunkiem oczywiście, że żyje i działa (tj. nie śpi).

W sytuacji, w której Cicha Stopa nie moze odebrać posążka, fakt podłożenia go komuś staje się jawny, ze względu na zmniejszoną liczbę ataków Indian.

Fabuła

Cicha Stopa - Zachowuje się na tyle cicho, że nic więcej nie da się o tej postaci powiedzieć.

Warianty i ciekawostki

  • W większości wariantów Cicha Stopa może działać raz na grę lub też w nieskończoność.
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.