Chorągiew

- Czy Chorągiew urodziła się 2 maja?
- Jeżeli urodziła się w czasie, to pewnie tak.

z dialogów Mannitou

obrazek
Chorągiew
Frakcja: Bogowie
Właściwości: Co noc szuka posążka wokół jakiejś osoby bądź ją zabija
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Psuje metagrę

Chorągiew to postać z panteonu bogów.

Działania i inne cechy szczególne

Chorągiew co noc proponuje współpracę jednej osobie. Osoba wskazana przez nią budzi się i ją poznaje. Wówczas osoba może:

  1. Nie zostać współpracownikiem Chorągwi i zginąć.
  2. Zostać współpracownikiem Chorągwi i przeżyć.

W tym ostatnim przypadku Chorągiew dowiaduje się, czy posążek znajduje się u osoby wskazanej lub u któregoś z jej najbliższych żywych sąsiadów, a nawet - u kogo z tych osób konkretnie, jeśli tak.

Fabuła

Chorągiew - Bogini wymuszeń, przekrętów, biurokracji, utrudniania życia i tak dalej, i tak dalej. Doprowadziła do istotnego uszkodzenia umysłu wszystkich nauczycieli Szabanastej Szkoły Szabanastego Wymiaru - lecz "nowy" zauważył jej nieopodatkowaną działalność polegającą na psychicznym wyciszaniu dźwięków hazardu. Umieszczona za karę w ciele i pozbawiona mocy, oprócz wytwarzania naprawdę przerażających koszmarów sennych.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.