Bogowie

Bogowie to opcjonalna frakcja drużynowa, której celem jest trzykrotne walnięcie piorunem w prawdziwy posążek.
Bogowie znani są jako frakcja, w której dopuszczalne są elementy losowe, co nie zachęca do niej wielu graczy.

Cechy szczególne

W zasadzie brak.

Działania

Bogowie w każdej turze oddają strzał w jakąś osobę. Strzał może się udać (75% prawdopodobieństwa) lub nie. W razie niepowodzenia strzału wskazana osoba zostaje zabita.
W razie powodzenia strzału i wskazania posiadacza posążka posążek zyskuje jedno uszkodzenie z trzech potrzebnych do zwycięstwa bogów i możliwość przejęcia przezeń posążka. Jeśli bogowie zdecydują się przejąć posążek, decydują, kto będzie go trzymał.

Interakcje szczególne

Bogowie rozpoznają fałszywe posążki. Nieudany strzał zabijający posiadacza fałszywego posążka niszczy ten posążek.

Postaci

Historia, warianty, cechy szczególne

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.