Bardziej formalny trup

"Bardziej formalny trup" to określenie rozszerzenia reguł modyfikującego zachowanie trupów. Rozszerzenie to jest uważane za irytujące, tym nie mniej jest wymagane do gry z niektórymi frakcjami czy postaciami.

Modyfikacje

Niezniszczone trupy śpią, kiedy jest czas grupowego spania, nie muszą zasypiać przy głosowaniach. Zniszczone trupy nie biorą udziału w grze, więc nie muszą trzymać się tej zasady.

Geneza

W większości wersji ktulu/cooloo osoby zmarłe i uciekinierzy w grze mogą sobie obserwować całą rozgrywkę (w nocy, podczas głosowań itp.), ale za to mają generalnie siedzieć cicho. Czasami zdarzają się jednak rozwinięcia reguł (np. event Na papcie mojej babci!), które wskrzeszają zmarłych. Dlatego zaleca się wprowadzać tę opcję, jeśli w przyjętych regułach istnieje taka możliwość - w przeciwnym wypadku wskrzeszony gracz może np. znać przynależność frakcyjną większości osób.

Na marginesie

Należy zauważyć, ze ponieważ lekarz ratuje pacjenta moment po śmierci, do gry z nim ta opcja nie jest potrzebna.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.