Bandyci

Bandyci to frakcja obowiązkowa gry. Celem bandytów jest odpłynięcie z posążkiem do Europy, czego dokonują przez posiadanie posążka podczas poranka po określonej liczbie nocy zależnej od ilości graczy. Numer pierwszej nocy, po której bandyci mogą wygrać, jest zdefiniowany jako zmienna SH.

Cechy szczególne

Bandyci są najliczniejszą po mieście frakcją drużynową i w większości zestawów reguł zaczynają grę z posążkiem.

Działania

Jeżeli bandyci nie mają posążka, każdej nocy wspólnie dokonują próby kradzieży od jednej osoby.
Jeżeli bandyci mają, względnie właśnie zdobyli posążek, każdej nocy mogą zmienić osobę go trzymającą.

Interakcje szczególne

Bandyci generalnie nie odróżniają fałszywych posążków do momentu, kiedy mogą zakończyć grę. Wówczas jeżeli zachodzi możliwość, zę posiadają fałszywy posążek, ewentualna możliwość odpłynięcia zachodzi po pierwszym pojedynku danego dnia, ewentualnie tuż przed głosowaniem na przeszukanych. Jeżeli okaże się, ze bandyci mieli prawdziwy posążek, wygrywają; w pozostałych przypadkach posiadane przez nich posążki są niszczone.

Zmienna SH

Następująca tabela pokazuje, po której nocy najwcześniej bandyci powinni móc odpłynąć, zależnie od liczby graczy na początku gry.

Liczba graczy 14- 15-22 23-30 30+
SH = 3 4 5 ?

Postaci

Historia, warianty, cechy szczególne

Znany jest wariant z zabijającymi bandytami: przykładowy został podany jako obowiązujący w SK3. Po wybraniu takiego wariantu bandyci mogą, ale nie muszą, zabić każdej nocy jednego gracza, przy czym jeśli nie mają posążka, to wybranie zabójstwa skutkuje utratą kradzieży. Co ciekawe, wg SK3 o tym, czy bandyci zabijają, decyduje nie demokracja, a najważniejszy hierarchicznie bandyta.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.