Bandianie

Bandianie to opcjonalna frakcja drużynowa, która przejmuje cel pierwszej całkowicie ukatrupionej obowiązkowej frakcji.

Cechy szczególne

Uwaga: Do momentu użycia swojej umiejętności Karmazynowy Przypływ nie budzi się z innymi graczami i nie zna ich.

Działania

Gdy Bandianie nie przejęli jeszcze żadnego celu

Jeżeli Bandianie nie przejęli posążka, dokonują próby kradzieży. Jeżeli jakikolwiek posążek mają, mogą, ale nie muszą, zabijać każdej nocy jedną osobę.

Gdy Bandianie przejęli cel Indian

Bandianie zabijają co noc jedną osobę, jeśli posążka nie mają, a dwie, jeśli go mają względnie zdobyli. Wygrywają, jeżeli wszyscy nie-Bandianie zostali wyeliminowani.

Gdy Bandianie przejęli cel miasta

Bandianie przestają budzić się razem (aczkolwiek oczywiście nadal się znają). Jeżeli osoba posiadająca prawdziwy posążek zginie w dzień, w dalszym ciągu wygrywa miasto. Bandianie mogą też wygrać na skutek posiadania jakiegolwiek posążka rano.

Gdy Bandianie przejęli cel bandytów

Bandianie muszą posiadać prawdziwy posążek takiego ranka, że:

  • przypłynął statek (minęła noc o numerze SH)
  • minęły trzy doby od śmierci ostatniego bandyty.

Pozostałe zasady są identyczne, jak w wypadku celu bandytów.

Ogólne

Jeżeli Bandianie mają posążek, oczywiście wybierają właściciela.

Interakcje szczególne

Bandianie nie odróżniają fałszywych posążków; w szczególności mogą wygrać jako miasto przejmując takowy.

Postaci

Historia, warianty

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.