Abe Normalny

- Abby Jakoś-tam. Być może Abe Normalny.
Igor nt. poprzedniego posiadacza pewnego mózgu

obrazek
Abe Normalny
Frakcja: Team Fronkensztejn
Właściwości: Co noc obrzuca kogoś uranem
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia:

Abe Normalny to członek Team Fronkensztejn.

Działania i inne cechy szczególne

Abe Normalny może każdej nocy, łącznie z zerową, rzucić na kogoś pluton.

Fabuła

Abe Normalny - Aczkolwiek wyposażony w E w imieniu przez Igora, po pewnej operacji doktora Fronkensztejna jest to trudno zauważalne, mimo zameczka błyskawicznego na szyi i paru innych szczegółów. Zajmujący się na co dzień teorią magazynowania zużytych materiałów radioaktywnych, z praktyką radzi sobie wcale nieźle.

Warianty i ciekawostki

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.