Śledczy i Kat

Budzi się Śledczy. Tak, dobrze słyszycie. Wygląda na to, że on na serio zasnął.
z dialogów Mannitou
Osobiście nigdy nie rozumiałem, czemu Kat należy do miasta, a nie do Indian.
z dialogów Mannitou

obrazek
Śledczy
Frakcja: Miasto
Właściwości: Umożliwia przesłuchiwanie
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Naginająca zasady
obrazek
Kat
Frakcja: Miasto
Właściwości: Umożliwia wieszanie
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Naginająca zasady

Śledczy i Kat to - występujące zawsze razem - należące do miasta postaci, których wprowadzenie znacznie zmienia mechanikę gry.

Działania i inne cechy szczególne

Po wprowadzeniu Śledczego i Kata następuje zmiana procedury po przeszukiwaniu. Jest to związane z faktem, że rada może teraz zamiast wieszania przeszukanego poddać go przesłuchaniu. W związku z tym oprócz głosowania w kwestii maltretowania przeszukanego i wyboru tego przeszukanego następuje wybór rodzaju maltretowania w kolejności zależnej od wariantu.
Sytuacja ulega zmianie, jeżeli jedna z tych postaci zginie - śmierć Śledczego uniemożliwia przeszukiwanie, śmierć Kata uniemożliwia wieszanie. Zatem po pierwszej śmierci rada nie dokonuje już głosowania w kwestii wyboru rodzaju maltretowania przeszukanych. Gdy zginą i Śledczy, i Kat, maltretowanie nie może mieć miejsca w ogóle.

W wypadku, kiedy rada zarządzi wieszanie Kata, zostaje on ujawniony i nie da się go powiesić.
W wypadku, kiedy rada zarządzi przesłuchanie Śledczego, może on (ale nie musi) ujawnić się i wybrać do przesłuchania dowolnego innego przeszukanego.

Fabuła

Śledczy - bierze swoje ofiary w krzyżowy ogień pytań, po czym tracą one swą tożsamość - kończy ona w rękach Śledczego, niepojętego potwora, który ma czelność dobierać się do ludzkiej osobowości, nie licząc się z efektami. Niech żyje Kat!

Kat - jedyny człowiek w mieście, który potrafi wykonać Oficjalny Supeł Wieszający. W młodości członek kółka artystycznego, obecnie posiadacz bardzo dziwnej maski i toporka do obrony - niestety po zakupie tego ostatniego musi pożyczać od Burmistrza sznurek.

Warianty i ciekawostki

Warianty

Znany jest wariant, wg którego Śledczy po przesłuchaniu uniemożliwia przesłuchanemu wykorzystywanie jego umiejętności z wyjątkiem przewag w pojedynkach. Wariant ten, aczkolwiek niezaliczany do egzotycznych, nie jest polecany przez autorów - ale wzmianka mu się należy.

Za wariacje dotyczące pośrednio Śledczego i Kata można uznać niezgodności reguł w kwestii kolejności głosowań z nimi związanymi - tzn., czy najpierw wybrać osobę maltretowaną, czy typ maltretowania.

We wczesnych wersjach tych postaci nie obdarzono ich specjalnymi właściwościami związanymi z nakazem maltretowania się.

Problemy nazewnicze

Śledczy i Kat zostali wprowadzeni w SK3, jednak w K12 istniała już postać o nazwie Kat o właściwościach tożsamych z Fryzjerem.

Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.