Pastor

Budzi się pastor. Kogo pastor ma dzisiaj spasteryzować? Że co, proszę? Pasztet nie potrzebuje konserwacji, może lepiej byłoby odnaleźć jakieś grzybki?
z dialogów Mannitou

obrazek
Pastor
Frakcja: Miasto
Właściwości: Sprawdza postać jakiejś osoby co noc
Stopień rewolowania: 0
Oznaczenia: Niemal obowiązkowa Dyskusyjna Mocna

Pastor to postać należąca do miasta.

Działania i inne cechy szczególne

Pastor każdej nocy spowiada bądź też pasteryzuje jedną osobę i poznaje jej przynależność frakcyjną. Osoba spasteryzowana nie wie, że została spasteryzowana.
W sytuacji, w której pastor trafi na wilkołaka, zostaje o tym poinformowany, lecz nie poznaje jego frakcji. Może go wówczas uleczyć (i poznać jego frakcję) albo i nie.
Pastor nie może pasteryzować sam siebie, w szczególności wtedy, gdy jest wilkołakiem.

Fabuła

Pastor - Aczkolwiek w dzień wygląda jak typowy radny, w nocy nachodzi rozmaite osoby (czasem nawet w celi) i zachęca do wyznania swoich grzechów. Myli się ten, kto sądzi, że tych informacji nie można przeanalizować z pożytkiem dla miasta.

Warianty i ciekawostki

Warianty

Warianty nie zgadzają się w kwestii pasteryzacji nocy zerowej. Aczkolwiek wszystkie inne skodyfikowane zestawy reguł nakazują pastorowi działanie zerowej nocy, to autorzy zmieniają tą zasadę w wypadku reguł dla małej ilości osób.
Poza tym w razie znacznego bryłowania przez pastora autorzy zalecają, aby po spasteryzowaniu członka miasta pastor nie pasteryzował następnej nocy.
SK3 zupełnie zmienia zasady działania Pastora - poznaje on zerowej nocy postać jednej osoby bez jej wiedzy.

Ciekawostki

  • W niektórych gronach mówi się nie o pasteryzacji, lecz o pastowaniu.
  • Początkowo Pastor był naprawdę bardzo często określany mianem księdza, jednak ze względu na charakter religijny Ameryki, "fabularną" możliwość łatwego rozpoznania (nie może być kobietą ani mieć żony) i pewne zobowiązanie zwane tajemnicą spowiedzi to drugie miano zarzucono. Wówczas zapewne pojawiło się określenie pasteryzacji, ponieważ spowiedź w większości Kościołów protestanckich jako taka nie istnieje (chociaż wyznania wobec pastora się zdarzają).
Contents by authors of the site available under GNU FDL 1.2 or CCPL 3.0 BY. Authors reserve the right to use the contents commercially.